Gi din støtte til løypemaskinen

Berger IL har store utgifter knyttet til drift av løypemaskinen som gjør at vi kan ha flotte løyper gjennom hele vinteren.

Etter flere års kamp har vi signert ny driftsavtale for løypemaskinen med kommunen. Som utgangspunkt har vi brukt utgiftene de siste fem årene og snittet de, og kommet frem til en kostnad på kr 29.000,- Dette dekker diesel, forsikring, transport høst/vår og vanlige servicekostnader. Alt arbeid med maskinen og kjøringen er dugnad, så det dreier seg kun om faktiske utgifter.

Avtalen innebærer ikke uforutsette hendelser som til tider dukker opp. Vi har den siste tiden hatt en del ekstrakostnader på maskinen. Dette er utgifter laget må dekke inn på andre måter. Vi håper derfor de som bruker Seterkleiva og løypenettet kan bidra med et beløp som settes inn på BILs konto 0530.27.20365 eller vippses til 20131 (merk med «løypestøtte»)

Vi håper også det er firmaer som er interessert i å støtte oss.

Vi kan tilby:

  • Reklame på maskinen/ Seterdammen
  • Reklame på hjemmesiden
  • Bruk av Seterkleiva til skidager

Ta kontakt med Marit Hurum Aulie på tlf 95 86 26 35.