Oppfordring til å fylle ut samtykkeerklæring

  Norges Idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, sosiale medier og i andre publikasjoner. I den forbindelse har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Vi tar jo endel bilder … Fortsett Oppfordring til å fylle ut samtykkeerklæring