Medlem

Medlemskontingent

Minstepris for medlemmer……………………………………….. kr 100,-
Familiekontingent………………………………………………………kr 400,-
Medlemskontigent ungdom inntil 19 år…………………….kr 150,-
Pensjonister………………………………………………………………..kr 150,-
Aktivitetskontingent ski/fotball fra 10 år………………….kr 300,-
Aktivitets/medlemskontigent for barneidrett…………….kr 100,-

Meld deg inn via min idrett