Medlem

Medlemskontingent

Minstepris for medlemmer…………………………kr 100,-
Familiekontingent………………………………………kr 300,-
Medlemskontigent ungdom inntil 19 år……..kr 150,-
Pensjonister………………………………………………..kr 150,-
Voksen………………………………………………………..kr 225,-
Aktivitetskontingent ski/fotball fra 10 år……kr 300,-
Aktivitets/medlemskontigent for barneidrett…………….kr 100,-

Meld deg inn via min idrett