Om Berger IL

Følg oss på Facebook!

Berger idrettslag er et aktivt idrettslag med mange engasjerte ledere og utøvere. Laget har sterk forankring i lokalmiljøet, og er en aktiv bidragsyter i forhold til å utvikle gode holdninger hos barn og unge på Berger.

Hver høst arrangerer Berger IL Blindevannsmarsjen.

Berger idrettslags formål

Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom. Tilbudet skal gis i idretter laget til enhver tid ønsker å delta i.

Berger idrettslags visjon

Berger idrettslag skal være et aktivt idrettslag med spesiell vekt på aktiviteter for barn og unge, og være et naturlig valg for disse i fritiden.

Hovedmål for Berger idrettslag

  • Berger idrettslag skal tilby aktiviteter som legger grunnlag for varig interesse for idrett, og utvikler gode holdninger hos barn og unge på Berger.
  • Berger idrettslag skal holde sine anlegg i god stand slik at verdier ikke forringes, og slik at de innbyr til aktiv bruk.
  • Berger idrettslag skal ha en utadrettet profil, og være åpne for samarbeid med andre.
  • Berger idrettslag skal ha god oversikt over sin økonomi.
  • Berger idrettslag skal ha en effektiv, målrettet og motiverende organisasjon som skaper samhold og miljø, og derved bidrar til å beholde vår kompetanse samt sikrer rekruttering.

Styret i Berger idrettslag

Styrets leder: Egil Gravdahl
Nestleder: Helge Høvik
Styremedlem: Mette Finsrud Dyrdahl, Arna Blikom, Marit Hurum Aulie, Ingunn Moldskred, Terje Larsen.

Gi oss din Grasrotandel!

grasrotandel

Ved å tilknytte oss som din grasrotmottaker, vil vi få 5% av det du spiller for hos Norsk Tipping. Klikk her for å tilknytter deg.
Org. nr: 883 706 102

Politiattest

Alle styremedlemmer, trenere, oppmenn, foreldrekontakter og de som er med på aktivitet for barn og ungdom i Berger IL, må levere godkjent politiattest. Informasjon om politiattest finner du her >>  Søknad om politiattest gjøres elektronisk. Fyll ut skjema med navn, fødselsnummer og stillingsbeskrivelse (her kan det stå « verv frivillig organisasjon»).

Legg med utfylt skjema i den elektroniske søknaden, det er ca 4 ukers behandlingstid.

Ved retur av attest fra Politiet, skal attest fremvises for ansvarlig person i den enkelte gruppe.