Barneidretten

Pga. mangel på frivillige voksne er det pr. januar 2023 er det ingen aktivitet i barnegruppa.

Onsdagsløpet, sommerhalvåret

På Berger er det en lang tradisjon for “onsdagsløpet” som foregår i parken på Nedre Berger i sommerhalvåret (frem til høstferien). Der løper barna en runde i parken med innlagte hinder og med startnummer på brystet. Dette er en fin anledning for sosialt samvær for barn, foreldre, besteforeldre, venner og kjente, mange tar med kaffe og nistepakke og koser seg både før og etter løpet.

Turn og lek i gymsalen, høst- og vintersesong

Høst/vinter har vi tilgang til gymsalen på Berger skole, noe vi benytter oss av fra høstferien og frem til det blir skiføre. I gymsalen bruker vi det som finnes av apparater, ribbevegg, tjukkas, bukker og turnringer. Vi leker med ball og har andre leker.

Onsdagsrenn, vintersesong

Når det er snø på Berger er det mulighet til å delta i onsdagsrenn i regi av skigruppa i lysløypa på Berger. Dette er et arrangement som er åpent for alle som ønsker (må ikke være med i skigruppa). Aktivitetene passer fra 3 år og oppover.


Frivillige

Barneidretten blir drevet av foreldre, og det er alltid bruk for flere som kan bidra. Om du kan tenke deg å hjelpe til med organisering og gjennomføring, ta kontakt med en av oss !(se nederst for kontaktinfo).

Følg med på facebook for nærmere informasjon etter hvert.

Kontaktperson for barneidretten:

  • Renate Thormodsrud  928 60 190

Denne bildekrusellen krever javaskript.